Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
หน้าแรก
 
ข้อมูลทั่วไป
   ประวัติความเป็นมา
   สภาพทั่วไป
   สภาพสังคม
   สภาพเศรษฐกิจ
   วิสัยทัศน์และพันธกิจ
   การบริการขั้นพื้นฐาน
   โครงสร้างองค์กร
   นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
   ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
   บทบาทหน้าที่
   คู่มือประชาชน
   สถิติผู้มารับบริการ
   ปฏิทินกิจกรรม
   เจตจำนงของผู้บริหาร
 
แผนการพัฒนา
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
   แผนดำเนินงานประจำปี
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   มาตรฐานการปฏิบัติงาน
   มาตรฐานการให้บริการ
   มาตรการภายในเพื่อป้องกัน
การทุจริต
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   งานจัดเก็บรายได้
   การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   E-Service
รายงาน
   รายงานการคลัง
   รายงานผลการดำเนินงาน
   รายงานการประชุมผู้บริหาร
   รายงานการประชุมสภา
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   รายงานแสดงผลดำเนินงานรายไตรมาส
ข้อบัญญัติ
   ข้อบัญญัติงบประมาณฯ
   รายรับรายจ่าย
   กฎหมาย ระเบียบ
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา อบต.
   สำนักงานปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓
 
องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกเหนือ 108/1 ม.6 ตำบลอ่าวลึกเหนือ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ รหัสไปรษณีย์ 81110 :: www.aolueknuea.go.th ::  
นายบุญมา ปรางทอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกเหนือ
  ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกเหนือ
ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (ดู : 3)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกเหนือ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2563  (ดู : 17)
ขอเชิญผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สังกัด อบต.อ่าวลึกเหนือ ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ประจำปี พ.ศ.2563 (ดู : 17)
ขอเชิญประชาชน ผู้ประกอบการ และผู้ที่เคยติดต่อขอรับบริหารจาก อบต.อ่าวลึกเหนือ ร่วมตอบแบบสอยถาม ตั้งแต่เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562 ถึง ปัจจุบัน (ดู : 14)
เรื่อง ขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและขยายเวลาประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บ และรายละเอียดอืนที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ดู : 16)
องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกเหนือ ขอความร่วมมือ ผู้เข้าใช้บริการหรือติดต่อราชการสำนักงาน ต้องลงทะเบียนผ่านแพลตฟอร์มไทยชนะทุกครั้ง หรือลงทะเบียน ณ จุดคัดกรองหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกเหนือ (ดู : 15)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกเหนือ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกเหนือ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่) เพื่อจัดซื้อสินค้าอุปโภค บริโภค เพื่อนำมาจัดทำถุงยังชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 8)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสินค้าอุปโภค บริโภค เพื่อนำมาจัดทำถุงยังชีพ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  (ดู : 13)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ประปาหมู่บ้าน (ประปาไร่ใหญ่) หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 8)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ประปาหมู่บ้าน (เกาะพลี) หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 8)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ประปาหมู่บ้าน (สระยวนทอง) หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 7)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสำรวจขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านนอก หมู่ที่ 4 บ้านหนองกก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 8)
ประมวลภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกเหนือ
 
โครงการคลีนิคเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันพูธ ที่ 29 กรกฎาคม 2563
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวรับสมัครงาน องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกเหนือ
รับโอน(ย้าย) เจ้าพนักงานพัสดุ (ดู : 47)
รับโอนย้ายเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 3-4 (ดู : 47)
รับโอน(ย้าย)พนักงาานส่วนตำบล (ดู : 43)
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล OTOP
 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ถ้ำสระยวนทอง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ถ้ำคลัง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
    องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกเหนือ
  กระดานสนทนา องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกเหนือ ตั้งกระทู้ใหม่       ดูทั้งหมด     
ข่าวจากกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกเหนือ
   
 
   องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกเหนือ
   108/1 ม.6 ตำบลอ่าวลึกเหนือ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ รหัสไปรษณีย์ 81110  โทรศัพท์ : 075-656-752 โทรสาร : 075-656-752
E-mail Address : aolueknuea@gmail.com
   Copyright © 2019. www.aolueknuea.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs