Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
หน้าแรก
 
ข้อมูลทั่วไป
   ประวัติความเป็นมา
   สภาพทั่วไป
   สภาพสังคม
   สภาพเศรษฐกิจ
   วิสัยทัศน์และพันธกิจ
   การบริการขั้นพื้นฐาน
   โครงสร้างองค์กร
   นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
   ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
   บทบาทหน้าที่
   คู่มือประชาชน
   สถิติผู้มารับบริการ
   ปฏิทินกิจกรรม
 
แผนการพัฒนา
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
   แผนดำเนินงานประจำปี
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   มาตรฐานการปฏิบัติงาน
   มาตรฐานการให้บริการ
   มาตรการภายในเพื่อป้องกัน
การทุจริต
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   งานจัดเก็บรายได้
   งานบริหารทรัพยกรบุคคล
รายงาน
   รายงานการคลัง
   รายงานผลการดำเนินงาน
   รายงานการประชุมผู้บริหาร
   รายงานการประชุมสภา
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อบัญญัติ
   ข้อบัญญัติงบประมาณฯ
   รายรับรายจ่าย
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา อบต.
   สำนักงานปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓
 
องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกเหนือ 108/1 ม.6 ตำบลอ่าวลึกเหนือ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ รหัสไปรษณีย์ 81110 :: www.aolueknuea.go.th ::  
นายบุญมา ปรางทอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกเหนือ
  ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกเหนือ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกเหนือ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2563  (ดู : 5)
ขอเชิญผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สังกัด อบต.อ่าวลึกเหนือ ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ประจำปี พ.ศ.2563 (ดู : 7)
ขอเชิญประชาชน ผู้ประกอบการ และผู้ที่เคยติดต่อขอรับบริหารจาก อบต.อ่าวลึกเหนือ ร่วมตอบแบบสอยถาม ตั้งแต่เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562 ถึง ปัจจุบัน (ดู : 6)
เรื่อง ขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและขยายเวลาประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บ และรายละเอียดอืนที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ดู : 8)
องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกเหนือ ขอความร่วมมือ ผู้เข้าใช้บริการหรือติดต่อราชการสำนักงาน ต้องลงทะเบียนผ่านแพลตฟอร์มไทยชนะทุกครั้ง หรือลงทะเบียน ณ จุดคัดกรองหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกเหนือ (ดู : 7)
ระบบยื่นคำร้องของเกษตรกรผ่านระบบออนไลน์ ในช่วงในเขตปฏิรูปที่ดินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ดู : 20)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกเหนือ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างเหมาบริการบุคคล เพื่อทำความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกเหนือ (ดู : 34)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 32)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกเหนือ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุรายเดือน (ดู : 28)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กบ3121 สายบ้านทุ่ง-บ้านทับควาย หมู่ที่ 4 ตำบลอ่าวลึกเหนือ (ดู : 34)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกเหนือ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กบ3121 สายบ้านทุ่ง-บ้านทับควาย หมู่ที่ 4 ตำบลอ่าวลึกเหนือ (ดู : 31)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกเหนือ เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2562 (ดู : 31)
ประมวลภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกเหนือ
 
กิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวผู้วสูงอายุ ณ สำนักสงฆ์ราษฎร์พัฒนาวราราม ตำบลอ่าวลึกเหนือ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวรับสมัครงาน องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกเหนือ
รับโอน(ย้าย) เจ้าพนักงานพัสดุ (ดู : 36)
รับโอนย้ายเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 3-4 (ดู : 39)
รับโอน(ย้าย)พนักงาานส่วนตำบล (ดู : 35)
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล OTOP
 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ถ้ำสระยวนทอง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ถ้ำคลัง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
    องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกเหนือ
  กระดานสนทนา องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกเหนือ ตั้งกระทู้ใหม่       ดูทั้งหมด     
ข่าวจากกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกเหนือ
 
   องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกเหนือ
   108/1 ม.6 ตำบลอ่าวลึกเหนือ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ รหัสไปรษณีย์ 81110  โทรศัพท์ : 075-656-752 โทรสาร : 075-656-752
E-mail Address : aolueknuea@gmail.com
   Copyright © 2019. www.aolueknuea.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs