Responsive image
เมนูหลัก
หน้าแรก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
สถิติผู้มารับบริการ


หน่วยงานที่เกี่ยวข้องข่าวประชาสัมพันธ์
การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำ... (16 ม.ค. 2563)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกเหนือ เรื่อง การขยายเวลากำหนดเวลาจัดทำแบบบัญชี... (29 พ.ย. 2562)  
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 (25 ก.ย. 2562)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกเหนือ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจข้อมูลที... (01 ส.ค. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกเหนือ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส... (26 ก.ค. 2562)
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (25 มิ.ย. 2562)
การดำเนินการตามเรื่องร้องเรียนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจาดกลิ่นเหม็นฟาร... (24 มิ.ย. 2562)
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี (03 มิ.ย. 2562)
ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต (28 พ.ค. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกเหนือ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสร... (29 มี.ค. 2562)
กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2562 (15 ก.พ. 2562)
ประกาศองค๋การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกเหนือ เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษีประจำ... (02 ม.ค. 2562)
รายงานติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี พ.ศ.2561 - พ.ศ.2... (26 พ.ย. 2561)
รายงานติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี พ.ศ.2561 - พ.ศ.2... (26 พ.ย. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกเหนือ เรื่อง รายงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสี่ป... (22 พ.ย. 2561)
รายงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนา พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564 ประจำปี 2561 (22 พ.ย. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกเหนือ เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำ... (19 พ.ย. 2561)
แผนดำเนินงาน ประจำปี 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกเหนือ (31 ต.ค. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกเหนือ เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี... (12 ต.ค. 2561)
ประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ประเภทงบลงทุน (12 ต.ค. 2561)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างเหมาบริการบุคคล เพื่อทำความสะอาดอาคารและบริเวณโดย... (27 ก.ย. 2562)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงกา... (26 ส.ค. 2562)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกเหนือ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจั... (25 มิ.ย. 2562)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดรา... (29 เม.ย. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกเหนือ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่... (28 มี.ค. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกเหนือ เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจ... (01 ต.ค. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกเหนือ เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจั... (01 ต.ค. 2561)
ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน (บ้านเหนือ)หมู่ที่2 ครั้งที่2 (19 พ.ค. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกเหนือ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาซ่อมสร้างผิวทางเ... (18 ส.ค. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกเหนือ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.... (11 ส.ค. 2560)
ประกาศจ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะศูนย์อปพร.และปรับปรุงอาคารศูนย์อปพร.ครั้งที่... (13 มิ.ย. 2560)
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 2 สาย (05 พ.ค. 2560)
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน 6 บ่อ หมู่ที่ 1- หมูที่ 6 (20 มี.ค. 2560)
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน (บ้านเหนือ) หมู่ที่ 2 (ครั้งที... (30 ส.ค. 2559)
สอบราคาจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน 6 บ่อ หมู่ที่ 1- หมู่ที่ 6 (ครั้งที่ 2) (22 ส.ค. 2559)
การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราค... (19 ส.ค. 2559)
การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราค... (15 ส.ค. 2559)
ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน 6 บ่อ หมู่ที่ 1- หมู่ที่ 6 (08 ส.ค. 2559)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ตำบลอ่าวลึกเหนือ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี... (06 มิ.ย. 2559)
ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน (บ้านเหนือ) หมู่ที่ 2 (28 เม.ย. 2559)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
Responsive image
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
ถ้ำสระยวนทอง (19 เม.ย. 2554)  
ถ้ำคลัง (19 เม.ย. 2554)  
Responsive imageResponsive image

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกเหนือ
ตำบลอ่าวลึกเหนือ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ รหัสไปรษณีย์ 81110
โทรศัพท์ : 
075-656752     E-mail : aolueknuea@gmail.com

www.aolueknuea.go.th