Responsive image
เมนูหลัก
หน้าแรก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
สถิติผู้มารับบริการ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพทั่วไป 
สภาพทั่วไป

ลักษณะภูมิประเทศ

     ประกอบด้วยภูเขา ที่ราบสูงระหว่างภูเขา และเนินสูงต่ำ ดินส่วนใหญ่เป็นดินเหนียว และดินร่วนเหมาะแก่การปลูกพืช เศรษฐกิจ เช่น ยางพารา ปาล์มน้ำมัน เงาะ ทุเรียน มะพร้าว ฯลฯ

     ลักษณะพื้นที่สามารถแบ่งได้ออกเป็น 3 ลักษณะคือ
         พื้นที่ราบสูง  อยู่บริเวณทางทิศเหนือของตำบลบริเวณ หมู่ที่ 3, 4, 5 ประมาณร้อยละ 45
         พื้นที่ราบ  อยู่ทางทิศใต้ของตำบลบริเวณหมู่ที่ 1 ประมาณร้อยละ 30 ของพื้นที่ทั้งตำบล
         พื้นที่ลูกคลื่นลอนตื้นลอนลึก  ส่วนตอนเหนือของตำบลจะมีพื้นที่เป็นลูกคลื่นยกเว้นตอนใต้สุด จะมีสภาพพื้นที่แบบลูกคลื่นลอนลาด จนถึงค่อนข้างเรียบในพื้นที่หมู่ที่ 2, 3, 4, 5 มีประมาณ ร้อยละ 25 ของพื้นที่ทั้งตำบล

 
ทิศเหนือ
ทิศใต้

ทิศตะวันออก


ทิศตะวันตก
 
: จดหมู่ที่ 6 ตำบลคีรีวง อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ เริ่มต้นแนว กึ่งกลางทาง หลวงแผ่นดินหมายเลข 4035 (อ่าวลึก - ปลายพระยา บริเวณพิกัด MK 756318 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงห้วยหินเพลิง บริเวณพิกัด MK 781322 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตามแนวกึ่งกลางถนนสหกรณ์นิคมอ่าวลึก ถึง สันเขานุ้ยบริเวณพิกัด MK 792315 ไปทางทิศตะวันออก ถึงสันเขาทำบุญ บริเวณพิกัด MK 808311 ไป ทางทิศตะวันออก สิ้นสุดที่หลักเขต ในที่สหกรณ์นิคมอ่าวลึกระหว่างซอยที่ 7 - 8 บริเวณพิกัด MK 844304 รวม ระยะทางทิศเหนือประมาณ 12 กิโลเมตร
: ติดต่อกับ ตำบลบ้านกลาง และตำบลอ่าวลึกน้อย อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่โดยมีแนวเขตจากหลักเขต บริเวณปลายควนพาดช้าง บริเวณพิกัด MK 824248 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือถึงสันเขาวง บริเวณพิกัด MK 796262 ไปทางทิศตะวันตกถึงสันเขาชาย บริเวณพิกัด MK 758263 ไปทางทิศใต้ ตามแนวกึ่งสันเขาหน้ามันแดง ถึงสันเขาหนองตะเคียน บริเวณพิกัด MK 751248 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (กระบี่ - พังงา) ที่บริเวณพิกัด MK 737230 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ สิ้นสุดที่หลักเขตบริเวณสันเขาช่องลม บริเวณพิกัด MK 708224 รวมระยะทางด้านทิศใต้ ประมาณ 15 กิโลเมตร
: ติดต่อกับ ตำบลคลองยา อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากหลักเขตแสดงในที่ดิน ของสหกรณ์นิคมอ่าวลึก ระหว่างซอยที่ 7 - 8 บริเวณพิกัด MK 828256 สิ้นสุดที่หลักเขตบริเวณปลายควนพาดช้าง บริเวณพิกัด MK 824248 รวมระยะทางด้านทิศตะวันออกประมาณ 8 กิโลเมตร
: ติดต่อกับ ตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากหลักเขตบริเวณสันเขาช่องลม บริเวณพิกัด MK 708224 ไปทางทิศเหนือตามแนวกึ่งกลางสันเขาช่องลมตัดผ่านคลองน้ำตก (คลองอ่าวลึก) บริเวณพิกัด MK 714270 ไปทางทิศเหนือ ตัดผ่านถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4039 (อ่าวลึก - แหลมสัก) บริเวณพิกัด MK 719227 ไปทางทิศเหนือตัดผ่านถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 4 (กระบี่ - พังงา) บริเวณพิกัด MK 719279 ไปทางทิศเหนือตามแนวกึ่งกลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4035 (อ่าวลึก - พระแสง) บริเวณพิกัด MK 755318 รวมระยะทางด้านทิศตะวันตกประมาณ 9 กิโลเมตร

ที่ตั้ง  องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกเหนือ เป็นตำบลหนึ่งของอำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ห่างจากอำเภออ่าวลึก ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ประมาณ 9 กิโลเมตร
เนื้อที่  องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกเหนือ มีเนื้อที่ประมาณ 68,250 ไร่ หรือ ประมาณ 109.2 ตารางกิโลเมตร


สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกเหนือ
ตำบลอ่าวลึกเหนือ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ รหัสไปรษณีย์ 81110
โทรศัพท์ : 
075-656752     E-mail : aolueknuea@gmail.com

www.aolueknuea.go.th