Responsive image
เมนูหลัก
หน้าแรก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
สถิติผู้มารับบริการ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
นโยบายและแผนงาน

นโยบายขององค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกเหนือ 

1. นโยบายพัฒนาคน/สังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต

    สำหรับภารกิจการพัฒนาคนนั้นเป็นภารกิจที่สำคัญยิ่งเรามุ่งหวังที่ให้เกิดการพัฒนาด้านต่างๆ อย่างครบถ้วนรอบด้านและครอบคลุมทุกกลุ่มวัย

2. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
    พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสภาพแวดล้อมของตำบล เพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจและการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชน และเป็นการวางรากฐานของการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการเป็นศูนย์ กลางการ

3. นโยบายด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร
    การพัฒนาการเมืองการบริหาร ส่วนนี้ได้ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น ทุกคนที่อยากจะเข้ามามีส่วนร่วมกับปฏิบัติภารกิจทุกภารกิจของเราการ ทั้งนี้ก็ด้วยความมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุดและประชาชนพึงพอใจอย่างสูงสุด

4. นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    ในเขตตำบลอ่าวลึกเหนือเรายังมีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่างๆ อยู่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ ปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันแทบจะไม่มีทีเดียว อย่างไรก็ดีเราก็ยังมุ่งเน้นให้ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนยังคงอยู่และสมบูรณ์มากที่สุดดังนั้นยุทธศาสตร์การพัฒนาเรื่องนี้เรายังคงเน้นการป้องกันไปพร้อมๆ กับการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่เดิมให้คงความสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลา


สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกเหนือ
ตำบลอ่าวลึกเหนือ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ รหัสไปรษณีย์ 81110
โทรศัพท์ : 
075-656752     E-mail : aolueknuea@gmail.com

www.aolueknuea.go.th