ชมศิลปะ “พลังแห่งรัก” ผลงานเด็กใต้
นางเทพวัลย์ ภรณวลัย รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
“ศิริราช” มุ่งผลิตหมอดีมีคุณภาพ
ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวในการเป็