Responsive image
เมนูหลัก
หน้าแรก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
สถิติผู้มารับบริการ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
16 ม.ค. 2563 กระบี่ อ่าวลึก อบต.อ่าวลึกเหนือ การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
29 พ.ย. 2562 กระบี่ อ่าวลึก อบต.อ่าวลึกเหนือ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกเหนือ เรื่อง การขยายเวลากำหนดเวลาจัดทำแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี พ.ศ. 2563 (ภ.ด.ส.3)
25 ก.ย. 2562 กระบี่ อ่าวลึก อบต.อ่าวลึกเหนือ ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563
01 ส.ค. 2562 กระบี่ อ่าวลึก อบต.อ่าวลึกเหนือ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกเหนือ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกเหนือ
26 ก.ค. 2562 กระบี่ อ่าวลึก อบต.อ่าวลึกเหนือ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกเหนือ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส
25 มิ.ย. 2562 กระบี่ อ่าวลึก อบต.อ่าวลึกเหนือ แผนอัตรากำลัง 3 ปี
24 มิ.ย. 2562 กระบี่ อ่าวลึก อบต.อ่าวลึกเหนือ การดำเนินการตามเรื่องร้องเรียนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจาดกลิ่นเหม็นฟาร์มสุกร ยริษัทกระบี่ฟาร์ม ม.1 บ้านในยวนแขก ถนนเพชรเกษม อ่าวลึก-กระบี่
03 มิ.ย. 2562 กระบี่ อ่าวลึก อบต.อ่าวลึกเหนือ ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
28 พ.ค. 2562 กระบี่ อ่าวลึก อบต.อ่าวลึกเหนือ ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
29 มี.ค. 2562 กระบี่ อ่าวลึก อบต.อ่าวลึกเหนือ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกเหนือ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหา และการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปี พ.ศ.2562 (ครั้งที่ 2) ขององค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกเหนือ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกเหนือ
ตำบลอ่าวลึกเหนือ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ รหัสไปรษณีย์ 81110
โทรศัพท์ : 
075-656752     E-mail : aolueknuea@gmail.com

www.aolueknuea.go.th