Responsive image
เมนูหลัก
หน้าแรก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
สถิติผู้มารับบริการ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
27 ก.ย. 2562
ถึง
30 ก.ย. 2563
กระบี่ อ่าวลึก อบต.อ่าวลึกเหนือ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างเหมาบริการบุคคล เพื่อทำความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกเหนือ
26 ส.ค. 2562
ถึง
26 ส.ค. 2562
กระบี่ อ่าวลึก อบต.อ่าวลึกเหนือ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 มิ.ย. 2562
ถึง
25 มิ.ย. 2562
กระบี่ อ่าวลึก อบต.อ่าวลึกเหนือ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกเหนือ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุรายเดือน
29 เม.ย. 2562
ถึง
29 เม.ย. 2562
กระบี่ อ่าวลึก อบต.อ่าวลึกเหนือ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กบ3121 สายบ้านทุ่ง-บ้านทับควาย หมู่ที่ 4 ตำบลอ่าวลึกเหนือ
28 มี.ค. 2562
ถึง
17 เม.ย. 2562
กระบี่ อ่าวลึก อบต.อ่าวลึกเหนือ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกเหนือ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กบ3121 สายบ้านทุ่ง-บ้านทับควาย หมู่ที่ 4 ตำบลอ่าวลึกเหนือ
01 ต.ค. 2561
ถึง
30 ก.ย. 2562
กระบี่ อ่าวลึก อบต.อ่าวลึกเหนือ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกเหนือ เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2562
01 ต.ค. 2561
ถึง
01 ต.ค. 2561
กระบี่ อ่าวลึก อบต.อ่าวลึกเหนือ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกเหนือ เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2561
19 พ.ค. 2561
ถึง
02 มิ.ย. 2558
กระบี่ อ่าวลึก อบต.อ่าวลึกเหนือ ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน (บ้านเหนือ)หมู่ที่2 ครั้งที่2
18 ส.ค. 2560
ถึง
31 ส.ค. 2560
กระบี่ อ่าวลึก อบต.อ่าวลึกเหนือ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกเหนือ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาซ่อมสร้างผิวทางเคพซีล จำนวน 1 สาย ตำบลอ่าวลึกเหนือ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
11 ส.ค. 2560
ถึง
25 ส.ค. 2560
กระบี่ อ่าวลึก อบต.อ่าวลึกเหนือ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกเหนือ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 2 สาย ตำบลอ่าวลึกเหนือ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกเหนือ
ตำบลอ่าวลึกเหนือ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ รหัสไปรษณีย์ 81110
โทรศัพท์ : 
075-656752     E-mail : aolueknuea@gmail.com

www.aolueknuea.go.th