Responsive image
เมนูหลัก
หน้าแรก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
สถิติผู้มารับบริการ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

21 มิ.ย. 2562
กระบี่ อ่าวลึก อบต.อ่าวลึกเหนือ โครงการปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562

21 มิ.ย. 2562
กระบี่ อ่าวลึก อบต.อ่าวลึกเหนือ โครงการอบรม การจัดการดิน และวิเคราะห์ธาตุอาหารพืช

21 มิ.ย. 2562
กระบี่ อ่าวลึก อบต.อ่าวลึกเหนือ โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนศุนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหวายพน ในวันที่ 20 มิถุนายน 2562

21 มิ.ย. 2562
กระบี่ อ่าวลึก อบต.อ่าวลึกเหนือ กิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวผู้วสูงอายุ ณ สำนักสงฆ์ราษฎร์พัฒนาวราราม ตำบลอ่าวลึกเหนือ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

28 พ.ค. 2562
กระบี่ อ่าวลึก อบต.อ่าวลึกเหนือ โครงการจัดกิจกรรมงานรักอ่าวลึก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันที่ 3-7 ธันวาคม 2562 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภออ่าวลึก

22 พ.ค. 2562
กระบี่ อ่าวลึก อบต.อ่าวลึกเหนือ งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

21 พ.ค. 2562
กระบี่ อ่าวลึก อบต.อ่าวลึกเหนือ พิธีส่งมอบสนามกีฬาระดับอำเภอ องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกเหนือ

19 พ.ย. 2558
กระบี่ อ่าวลึก อบต.อ่าวลึกเหนือ รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558

19 พ.ย. 2558
กระบี่ อ่าวลึก อบต.อ่าวลึกเหนือ รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558

19 พ.ย. 2558
กระบี่ อ่าวลึก อบต.อ่าวลึกเหนือ รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกเหนือ
ตำบลอ่าวลึกเหนือ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ รหัสไปรษณีย์ 81110
โทรศัพท์ : 
075-656752     E-mail : aolueknuea@gmail.com

www.aolueknuea.go.th