Responsive image
เมนูหลัก
หน้าแรก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
สถิติผู้มารับบริการ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน 6 บ่อ หมู่ที่ 1- หมู่ที่ 6
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกเหนือ
เรื่อง   ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน 6 บ่อ หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 6
เอกสารสอบราคาเลขที่ 5/2559 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2559
...............................................
                   ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกเหนือ ได้ดำเนินการประกาศสอบราคาจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน 6 บ่อ หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 6  ตำบลอ่าวลึกเหนือ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ซึ่งดำเนินการแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้รับเหมามาซื้อเอกสารสอบราคาแต่อย่างใด
                   องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกเหนือ จึงขอยกเลิกประกาศโครงการดังกล่าว เพื่อดำเนินการสอบราคาใหม่ต่อไป
         ประกาศ ณ  วันที่ 8  เดือนสิงหาคม พ.ศ.2559
 
 
 
                                                                                                                            
                                                                                                                            (นายบุญมา ปรางทอง)
                                                                                                              นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกเหนือ
โพสเมื่อ : 08 ส.ค. 2559

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกเหนือ
ตำบลอ่าวลึกเหนือ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ รหัสไปรษณีย์ 81110
โทรศัพท์ : 
075-656752     E-mail : aolueknuea@gmail.com

www.aolueknuea.go.th