Responsive image
เมนูหลัก
หน้าแรก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
สถิติผู้มารับบริการ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สมาชิกสภา
Responsive image
Responsive image
นายสำรอง อ่าวลึกเหนือ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกเหนือ
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นายอำนาจ แสงขวัญ
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกเหนือ
Responsive image
Responsive image
นายกาแมน โต๊ะยาเล
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
Responsive image
นายบุญธรรม จู่ห้อง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
Responsive image
นายศิริพงษ์ ระพือพล
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
Responsive image
นายบุญล่อง คงชนะ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
Responsive image
นายมนัสชัย เพ็ชรทับไทร
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
Responsive image
นายอุดม เอียดอ่อน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
Responsive image
นายบุญมี ถ้ำเสือ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
Responsive image
นายสุพจน์ เรืองอร่าม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
Responsive image
นายทวีศักดิ์ โคกระทิง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
Responsive image
Responsive image

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกเหนือ
ตำบลอ่าวลึกเหนือ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ รหัสไปรษณีย์ 81110
โทรศัพท์ : 
075-656752     E-mail : aolueknuea@gmail.com

www.aolueknuea.go.th